ไทยช่วยไทย      Hot link     thaiflood.com pop-it menu   World News •  Thai news  •  Product Link
ลดฝุ่น ลดมลพิษ   High separation  97 %  at particle size >3 micron  
 dust cyclone  :  ไซโคลนฝุ่น   ( brochure are available)      
 
More imformation  please contact us    
 

Cyclone  preseparator  with  Gravity valve  on  Central extraction
 
 
     ลดฝุ่นก่อนเข้าสู่เครื่องดูดฝุ่น / ระบบดูดฝุ่น  
   
   
   
  thaidust@yahoo.com  
     Cyclone head with  D852          Modular design      Cyclone head with Dustmaster